Fonder: Norska oljefonden exkluderar G4S av etiska skäl -DI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den norska statliga oljefonden avslutar sitt ägande i Securitas-konkurrenten G4S då fondens etiska råd ser en “oacceptabel risk för att bolaget medverkar till eller själv utför grova eller systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter”.

Det skriver Dagens Industri.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade den norska oljefonden, som egentligen heter statens pensjonsfond utland, investeringar i G4S värt 784 miljoner norska kronor, motsvarande 2,3 procent av aktiekapitalet.

Anledningen till exkluderingen är G4S verksamhet i Quatar och Saudiarabien, där de flesta anställda är arbetsmigranter. Rådet från norska etikrådet tar sin grund i ILO:s standard för mänskliga rättigheter.

“Rådets undersökning visar att arbetarna var tvungna att betala rekryteringsavgifter för att få jobb i bolaget, och att många tagit lån i hemlandet för att ha råd”, skriver det etiska rådet uppger Di.

Utöver det poängterar även rådet att en stor del av den låga lönen därmed går åt till att betala skulderna och i flera fall beslagtar företaget arbetarnas pass, skriver Di. Arbetsförhållandena beskrivs även inkludera långa arbetsdagar, trakasserier och brist på övertidsersättning.

Oljefonden äger dock fortsatt den svenska konkurrenten Securitas och hade vid årsskiftet 2018/2019 investeringar för 793 miljoner norska kronor, motsvarande 1,1 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR