Fonder: Sveriges "mest riskfyllda fond" lanserad - Realtid

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förvaltaren Eric Strand har nu lanserat vad han beskriver som “Sveriges mest riskfyllda fond”, AuAg Silver Bullet.

Det skriver Realtid.

Eric Strands mål är att förvalta 100 miljoner kronor första året för att inom tre år nå upp till 400 miljoner kronor i förvaltat kapital.

Vad gäller fondens investeringsstrategi uppger han till Realtid att fonden kommer investera i silvergruvbolagsaktier, som långsiktigt har låg korrelation (0,3) med den vanliga börsen.

“Under vissa perioder kan de dock följa varandra ganska väl, till exempel vid en börskrasch där alla säljer allt eller om centralbankerna fortsätter att som nu bara trycka mer och mer pengar och skapar tillgångsinflation”, kommenterar han.

Vad gäller risknivån på en sjugradig skala menar Eric Strand att fonden hamnar på “7+” och att investerare måste förstå att det kommer att svänga mycket.

“Fondbolag för fonden är AIFM Capital, dotterbolag till AIFM Group. Ett svensk fondbolag/fondhotell med stor entreprenörsanda och som har varit mycket skickliga i hela processen att få upp fonden på banan. Förvaringsinstitut, där fondens alla tillgångar finns, är SEB”, säger Eric Strand enligt Realtid.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR