IKC Fastighetsfond: Positiva till SBB:s bud på Hemfosa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) På fredagsmorgonen framkom det att Fastighetsbolaget SBB lägger ett bud på Hemfosa, två bolag som ingår i IKC Fastighetsfonds portfölj.

SBB är fondens näst största innehav, och står för 9,5 procent av portföljen, medan Hemfosa har en portföljvikt om 4,5 procent, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Budet, som består av en kombination av kontanter och egna aktier, är värt motsvarande 126:15 kronor per stamaktie, lika med en premie på 22,7 procent jämfört med torsdagens stängningskurs, och 194:63 kronor per preferensaktie, en premie på 1,1 procent, framkom det av pressmeddelandet på fredagsmorgonen.

Budet är totalt värt cirka 23 miljarder kronor och IKC Fonder ställer sig positiva till erbjudandet, enligt en kommentar till Fonder Direkt.

“Vi ställer oss positiva till budet. Man ser ju också att Hemfosa stiger kraftigt på nyheten, det är ju en rätt bra premie. Men vi tycker att det är en rimlig premie”, säger Niklas Hultqvist, som förvaltar IKC Fastighetsfond, i en intervju med Fonder Direkt.

IKC Fastighetsfond har ett fokus mot just den svenska marknaden utifrån en tro om att det kommer att ske fortsatta transaktioner framöver, säger Niklas Hultqvist.

Kombinationen av både egna aktier och kontanter i budet från SBB ser han som rimligt, och positivt då de har båda bolagen i sin portfölj.

“SBB drar fördel av att aktien har utvecklats väl, de växer i väldigt hög takt som det är och aktien har följt med på samma resa, så då utnyttjar de ju också sina egna aktier i det här upplägget”, säger han.

“Om budet går igenom så kommer de att bli den största aktören i Sverige, och fjärde störst i Norden. Vi tror att det här är ett steg i rätt riktning”, fortsätter han.

Att SBB:s aktie straffas något efter nyheten tror han kan bero på att kursutvecklingen har varit stark under den senaste tiden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR