Fonder: Fondmäklaren Savr lanserat nytt fondtorg med lägre priser

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Savr har lanserat ett nytt fondtorg med fokus på låga avgifter. Totalt erbjuder plattformen över 1.300 fonder till 30-50 procent lägre priser, enligt bolagets hemsida.

De provisioner som mellanhänderna normalt behåller (30-50 procent av fondavgiften hos dyra fonder, men mycket mindre för billiga indexfonder) betalas vidare till kunden. Istället tar Savr 0,09 procent av sparkapitalet per år för mäklartjänsten, skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige i en notis.

“Köp och försäljning av fonder med andelskurs i utländsk valuta kostar dock även 1 procent vid varje transaktion, vilket blir dyrt i längden om du byter fonder ofta. Men enligt Savr ingår de flesta svenska fonder som säljs till vanliga småsparare, och de har nästan alltid andelskurser i svenska kronor”, konstaterar Jonas Lindmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR