Fonder: Investerare fortsatte sälja av brittiska fonder i oktober

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riskaversionstrenden fortsatte i Storbritannien i oktober, en månad då indexfonder noterade nettoinsättningar. Totalt flödade 2 miljarder pund ut från brittiska fonder i oktober, enligt statistik från Morningstar.

“I en trend som hållit i sig under de senaste åtta månaderna noterades nettouttag från aktie-, alternativa-, och fastighetsfonder som var större än nettoinsättningarna till räntor-, penningmarknad- och allokeringsfonder”, skriver Morningstar.

Nettoflöden i pund under det senaste halvåret sett till breda globala kategorigrupper (Källa: Morningstar)

Nettoflöden i pund under det senaste halvåret sett till breda globala kategorigrupper (Källa: Morningstar)

En stor skillnad mellan flödena till aktiva och passiva fonder noterades under månaden. 1,3 miljarder pund sattes in i passiva indexfonder, medan aktivt förvaltade fonder noterade uttag om 2,4 miljarder pund.

“Trenden att indexfonder attraherar mer kapital än icke-indexfonder är något som man kan se globalt”, skriver Morningstar, men om man ser till totalt kapital under förvaltning dominerar fortfarande aktivt förvaltade fonder.

Nettoflöden i pund under det senaste året sett till indexfonder jämfört med icke-indexfonder (Källa: Morningstar)

Nettoflöden i pund under det senaste året sett till indexfonder jämfört med icke-indexfonder (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR