Odin Fonder: Fusionerar både Odin Finland och Odin Energi

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den 25 november slås Odin Finland ihop med Odin Norden och Odin Energi slås ihop med Odin Global, framkommer det på Odin Fonders hemsida.

“Det är tråkigt att behöva avveckla Odin Finland då fonden har haft en fantastisk resa sedan starten 1990 och skapat stort värde för kunderna. Men de senaste åren har det tyvärr varit ett lågt intresse för en fond som endast investerar i finska företag”, skriver Odin Fonder om den finska fonden.

För Odin Energis del har fondförvaltaren noterat ett lägre intresse för aktiefonder som investerar i energiföretag i takt med ett ökat fokus på klimat och förnybar energi generellt. Odin Energi har enligt fondförvaltaren cirka sextio procent av sina investeringar i olje- och gasrelaterade företag där cirka tjugofem procent av dessa är direkt och indirekt förnyelsebaserade.

“Men förnybar energi är också utmanande, eftersom detta är ett område där världen fortfarande befinner sig i en inledande fas. Energifonden investerar i en cyklisk industri, vilket resulterar i högre svängningar och större nedgångar. Våra andra fonder har andra ben att stå på för att hjälpa när en bransch är i nedgång”, skriver fondförvaltaren.

Investerares fondandelar i Odin Finland och Odin Energi kommer att konverteras till fondandelar i de nya fonderna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR