• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Génération: +2,2 i oktober, ökat i H&M och Cineworld

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknaderna inledde oktober i rött, till följd av ekonomisk data för både Europa och USA som kom in lägre än väntat, men avslutades med gröna siffror. Uppgången drevs framförallt av cykliska bolag, och fordonssektorn steg hela 6,9 procent under månaden.

Det skriver förvaltarna Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodrigues och François-Régis Breuil i en månadsrapport för aktiefonden ODDO BHF Génération, en aktiefond med mandat att investera i bolag av samtliga storlekar inom eurozonen.

ODDO BHF Génération steg 2,2 procent i oktober, sett till basvalutan euro, samtidigt som jämförelseindex MSCI EMU NR EUR avancerade 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit 15,9 procent, medan jämförelseindex är upp 20,9 procent.

Fondens utveckling de senaste 10 åren, jämfört med dess jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens utveckling de senaste 10 åren, jämfört med dess jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden uppges under oktober ha minskat sina innehav i brittiska mjukvaruföretaget Sophos, franska Altran och Eurofins Scientific samt italienska Pirelli. Under månaden har fonden i stället ökat sina innehav i schweiziska Software One, spanska Grifols, franska Dassault Systèmes, brittiska Cineworld och svenska H&M.

Månadens bästa bidragsgivare var bland andra Sophos, Ryanair, SAP, Software AG och Fresenius, medan Inbev, Publicis, Santander och Cineworld tyngde utvecklingen.

Geografisk fördelning för fondens innehav, samt diagram över innehavens storlek. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Geografisk fördelning för fondens innehav, samt diagram över innehavens storlek. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR