PPM-reformen: "Väsentligt stärkt konsumentskydd" - Riksrevisionen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riksrevisionen konstaterade på tisdagen att konsumentskyddet inom premiepensionssystemet har förbättrats väsentligt.

Det framkommer i Riksrevisionens granskning av statens tillsyn och konsumentskyddet på det finansiella området.

Samtidigt framkommer det att konsumenternas upplevda problem har ökat under den senaste femårsperioden.

“Under lång tid har det funnits brister i konsumentskyddet inom premiepensionssystemet. Enligt Pensionsmyndigheten har det förekommit olagliga eller mycket olämpliga aktiviteter”, skriver Riksrevisionen och beskriver hur telefonförsäljning och marknadsföring av fonder och tjänster kopplat till PPM-området förbjudits samt hur högre krav ställts på fonder som befinner sig på fondtorget.

“Nytt är även att Pensionsmyndigheten har en löpande uppföljning av att bolagen efterlever kraven. Vi bedömer att de åtgärder som vidtagits väsentligt stärkt konsumentskyddet inom premiepensionssystemet”, konstaterar Riksrevisionen i granskningen.

Ett problemområde som Riksrevisionen dock anser fortfarande kvarstå är problematiken kring EU-regler. De anser att tydligare krav inom EU-samarbetet på att tillsynen bedrivs effektivt i alla EU-länder är väsentlig, något som de menar faller på regeringens bord att driva.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR