SHB Fonder: Flaggar upp i Nordic Waterproofing

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder går över 5 procents ägande sett till kapital och röster i taktätningsbolaget Nordic Waterproofing.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där kapital och röster anges till 5,3 procent.

Data från Holdings visar att Handelsbanken Fonder ökat sitt innehav succesivt sedan februari 2019; vid utgången av januari uppgick ägandet till 3,2 procent av kapitalet och rösterna.

Handelsbanken Fonder noterade ett ägande på 5 procent tre månader sommaren 2017, men har annars hållit sig på lägre nivåer enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR