• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: Nya förvaltare styr om i portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth tappade 0,1 procent i oktober, samtidigt som fondens jämförelseindex (FTSE World Europe) steg med 1,0 procent. Hittills i år har fonden därmed stigit med 22,7 procent, att jämföra med index som ökat 20,9 procent. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Utveckling för Jupiter European Growth, samt dess jämförelseindex FTSE World Europe de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Utveckling för Jupiter European Growth, samt dess jämförelseindex FTSE World Europe de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Vid månadsskiftet september/oktober tog Mark Nichols och Mark Heslop över som förvaltare av fonden och de har under oktober fokuserat på att införa förändringar för att deras investeringsfilosofier och idéer ska reflekteras, framkommer det i rapporten.

“Vi har gjort tillfredsställande framsteg hittills. Tredje kvartalets rapportsäsong erbjöd oss bra möjligheter att minska såväl som gå ur ett antal positioner. Samtidigt gav valutavolatiliteten som växt fram i och med brexit oss en chans att ta position i några av bolagen som vi föredrar”, skriver förvaltarna.

De beskriver även hur de kommer låta processen ta tid, och att det inte finns någon press för att varken inta nya positioner, eller sälja av nuvarande positioner. Processen förväntar de vara klar sista december och i det nya året kommer förvaltarna avslöja mer detaljer kring fondens innehav.

Avseende framtidsutsikter anser förvaltarna att investerare inte automatiskt bör anta att alla europeiska bolag kommer gå in i en period av låg tillväxt, bara för att den europeiska ekonomin som helhet antagligen är på väg in i en ekonomisk avmattning.

“Vår metod är att mödosamt leta efter bolag som är verksamma inom sådana områden med sekundär tillväxt och som har hållbara konkurrensfördelar. I synnerhet letar vi efter det lilla antalet överlägsna bolag som, tack vare deras förmåga att återinvestera sina kassaflöden internt med hållbart hög avkastning, sannolikt levererar en attraktiv tillväxt. Enligt vår uppfattning kan denna egenskap kvarstå mycket längre än den kortvariga aktiemarknaden ‘tänker’- vilket uttrycks av marknadsvärdet som sätts på framtida kassaflöden”, resonerar Mark Nichols och Mark Heslop.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR