• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo Avenir Europe: +1,9% i oktober, cykliskt gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe steg med 1,9 procent under oktober i basvalutan euro, vilket var 0,2 procentenheter mindre än jämförelseindex (MSCI Europe Smid NR) som avancerade 2,1 procent. Fonden har därmed ökat med 21,4 procent hittills i år samtidigt som index är upp 21,6 procent.

Det framgår av en månadsrapport från förvaltningsteamet som består av Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard.

I svenska kronor steg fonden med 2,3 procent i oktober och är sedan årsskiftet upp 29,6 procent per den sista oktober.

Fondens utveckling de senaste tio åren, indexerat till 100 per den 31 oktober 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens utveckling de senaste tio åren, indexerat till 100 per den 31 oktober 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Uppgången under månaden hänför förvaltarteamet främst till den starka utvecklingen bland cykliska bolag.

“Optimismen kunde kopplas till flera områden: bättre utsikter för ett handelsavtal mellan USA och Kina, att ett avtal mellan EU och Storbritannien äntligen nåddes, en stark start på rapportsäsongen, samt tillmötesgående politik från centralbankerna”, resonerar förvaltarna.

Fonden investerar i små och medelstora bolag med långsiktig kapitaltillväxt som målsättning. Förvaltarna väljer framför allt ut några av de bäst presterande såväl cykliska som icke-cykliska bolagen i Europa, som ofta har en internationell närvaro, och där aktiepriset bedöms attraktivt sett till långsiktiga framtidsutsikter, enligt rapporten.

Fonden har övervikter inom hälsovård, verkstad och teknologi, och undervikter inom finansiella tjänster och råvaror. Störst exponering på landnivå återfinns i Frankrike med 34,3 procent av kapitalet, följt av Storbritannien och Tyskland med 10,8 respektive 10,3 procent. På fjärde plats finns Sverige med 7,7 procent av portföljen.

Nedan fondens tio största innehav per den 31 oktober:

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR