• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Defensivt positionerad för konjunktursvängning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober var månaden då riskaptiten kom tillbaka. Räntesänkning från amerikanska centralbanken samt förväntningar på handelsavtal mellan Kina och USA drev på optimismen under oktober.

Det skriver fondförvaltarna Aziel Bezalel och Harry Richards i en månadskommentar för oktober för räntefonden Jupiter Dynamic Bond. För fonden slutade månaden i en nedgång om 0,4 procent, medan jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg 0,1 procent.

Sedan årsskiftet har fonden stigit 7,3 procent och index 5,3 procent, framgår det av rapporten. Fondens svenska andelsklass tappade 0,3 procent i oktober och har stigit 7,4 procent sedan årsskiftet.

Utveckling för Jupiter Dynamic Bond, samt dess jämförelseindex Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedgedde senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Utveckling för Jupiter Dynamic Bond, samt dess jämförelseindex Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedgedde senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

__

Bakgrunden till fondens tapp mot index under oktober var enligt förvaltarna negativa bidrag från statsobligationer i utvecklade länder, i synnerhet långa amerikanska och australiska obligationer. High yield och investment grade var däremot fondens största positiva bidragsgivare, där brittiska finanssektorn och obligationer från amerikanska och brasilianska kyckling- och nötköttsproducenter utmärkte sig, de senare som ett resultat av en pressad svinproduktion i Kina på grund av afrikansk svinpest, rapporterar fondförvaltarna.

Trots en vändning till generellt optimistiskt investerarklimat menar förvaltarna att signalerna för en konjunkturvändning är tydliga:

“Marknaden tycks tro på en mellancyklisk inbromsning och att global tillväxt kan fortsätta bara med hjälp av mindre justeringar från centralbanker. Vi är skeptiska till detta och tror att fundamenta pekar mot ett slut på denna konjunkturcykel”, skriver Aziel Bezalel och Harry Richards.

Det är för ett sådant scenario som fonden positionerar sig:

“Vi vidhåller fondens defensiva positionering. AAA-ratade amerikanska och australiska statsobligationer balanseras av utvalda korta krediter och special situations. Därtill hittar vi nya möjligheter på den globala obligationsmarknaden, till exempel grekiska och egyptiska statsobligationer samt lån till amerikanska och brasilianska kyckling- och nötköttsproducenter”, avslutar Aziel Bezalel och Harry Richards.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR