• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Turbulent månad slutade med +1,7%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober inleddes turbulent, men marknaden återhämtade sig innan månadens slut. För aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth slutade månaden med en uppgång om 1,7 procent i basvalutan euro.

Det rapporterar fondförvaltaren Charlie Thomas i ett månadsbrev för oktober. Sedan årsskiftet är fonden upp 26,1 procent, medan jämförelseindex FTSE ET100 ökade 3,4 procent under oktober och är upp 24,1 procent sedan årsskiftet. Mätt i svenska kronor steg Jupiter Global Ecology Growth 2,0 procent i oktober och är därmed upp 33,8 procent sedan årsskiftet.

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Bakgrunden till utvecklingen menar Charlie Thomas är en kombination av lättnader i handelskonflikten mellan Kina och USA, samt räntesänkning från amerikanska centralbanken:

“Även om finansiell statistik är fortsatt en besvikelse, i synnerhet PMI-siffror, har investerare med nyfunnen optimism drivit en rotation från defensiva aktier till cykliska”, skriver Charlie Thomas.

Att fonden att tappat mot index under månaden beror enligt Charlie Thomas på att fonden stått utanför indextunga Teslas kraftiga uppgång:

“Tesla utgör ungefär 9,5 procent av index, så att inte ha aktien i portföljen innebär kortsiktiga svängningar i relativa termer”, förklarar förvaltaren.

Bland bolag i portföljen som gått starkt under månaden nämner fondförvaltaren Alfa Laval, Atlas Copco, Horiba och Daiseki. På nedsidan finns istället Covanta Holdings, ett avfallsbolag där investerare är oroliga för sänkt utdelning framöver, meddelar Charlie Thomas.

Bolagen i fondens portfölj ska enligt Charlie Thomas vara antingen innovatörer, accelerators eller etablerade marknadsledare:

“Inom cirkulär ekonomi och ren energi ser vi ofta bolag som rör sig snabbt från att vara innovatörer till att bli accelerators. Det återspeglar vilken snabb tillväxt det finns i denna marknad”, skriver Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR