PPM-reformen: Flera fondbolag vill stoppa andra steget i reformen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Flera fondbolag försöker få beslutsfattarna att vänta med att införa det andra steget i premiepensionsreformen, det skriver Realtid.

“Fondbolagen anser att Premiepensionsmyndighetens fondtorg har tjänat pensionsspararna väl och att de åtgärder som vidtagits inom ramen för det första steget av omgörningen har höjt kvaliteten och konsumentskyddet för spararna”, skriver Realtid.

Remisstiden för det planerade andra stegets begränsning och ombyggnad av fondtorget går ut den 14 februari, vilket innebär att tiden är knapp för finansbranschen om man ska lyckas skrinlägga den statliga utredarens långtgående planer.

“Man bör utvärdera effekterna och efter en period, som vanligen brukar uppgå till tre till fem år, se vilken effekten varit på systemet, spararna och övriga intressenter”, säger Carneos vd Christoffer Folkebo till Realtid.

“Att nu gå över till en annan modell att bakom AP7 lägga ett begränsat statligt urval av fonder tror inte vi är rätt sätt att skapa en valfrihet som är värd namnet för svenska pensionssparare”, fortsätter Christoffer Folkebo.

I början av året bildade kapitalförvaltaren Carneo med dotterbolaget Carnegie Fonder branschinitiativet “Bevara fondtorget” tillsammans med Didner & Gerge, East Capital, Lannebo och Öhman Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR