• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +3,6% i nov, medvind i mjukvarusektorn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) November visade sig vara ytterligare en bra månad för ODDO BHF Artificial Intelligence i både absoluta och relativa termer jämfört med index.

Det skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport för den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence.

ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 3,6 procent i november (basvaluta dollar) och har därmed ökat med 18,9 procent sedan fondens första avkastningsdatum, den 16 januari 2019.

I svenska kronor är motsvarande siffor 2,9 och 26,4 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder stigit med 2,1 och 27,1 procent.

Fonden använder artificiell intelligens och kvantitativ analys för att kategorisera och investera i bolag inom artificiell intelligens på den globala marknaden.

“En algoritm för big-data används för att definiera de kategorier som är viktigast inom artificiell intelligens, och välja ut de bolag som är mest relevanta inom kategorin”, förklarar fondförvaltarna.

“Därefter används en kvantitativ modell kallad Algo 4 för att identifiera de 60 bolag som är bäst ur ett ekonomiskt och riskbaserat perspektiv”, fortsätter förvaltarna.

Fondens prestation under november förklarar förvaltarna med positiva bidrag från amerikanska mjukvarusektorn och hälso- och sjukvårdssektorn i allmänhet, och från Fortinet, Yandex och Regeneron i synnerhet, framgår det av rapporten.

Bland negativa bidragsgivare nämns Arista som lämnade en svag kvartalsrapport i början av månaden. Fortinet och Regeneron utgör tillsammans med Consolidated Airline, Stmicroelectronics och Guidewire Software fondens fem största innehav.

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR