Fonder: Investerare förväntar sig global recession inom fem år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Majoriteten av institutionella investerare förväntar sig en global finansiell kris inom de kommande fem åren.

Det skriver branschsajten Funds Europe med hänvisning till en studie av Natixis Investment Managers.

“Även stigande statsskulder och en låg ekonomisk tillväxt oroar institutionella investerare världen över”, skriver Funds Europe.

I och med att statsskulder fortsätter att stiga är nästan 90 procent av de institutionella investerarna oroliga att det kommer att ha en väsentlig påverkan på den globala ekonomin. Över 80 procent menade på att de förväntar sig en global finansiell kris inom de nästkommande fem åren, skriver Funds Europe.

“Volatilitet var också identifierad som en väsentlig trend inom kommande år, så väl som en fortsatt låg avkastning. Nästan 70 procent av de 500 respondenterna sade även att en utländsk inblandning i allmänna val är ett växande problem i hela världen”, skriver branschsajten.

Som ett resultat av dessa problem föredrar trefjärdedelar av institutionella investerare aktiv portföljförvaltning för att kunna navigera genom osäkerheten, samtidigt som 71 procent ansåg att individuella investerare har en falsk känsla av säkerhet till passiva investeringar.

“De är omedvetna om vilka risker som passiva investeringar kan medföra”, heter det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR