Fonder: Tre bra fonder för asiatisk tillväxt - Pär Ståhl

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Många trender talar för Asien som en långsiktig placering och landet erbjuder en lång och strukturell tillväxt.

Det skriver fondredaktören Pär Ståhl i ett inlägg på investeringssajten Placera.

“Över hälften av världsekonomin finns numera i Asien och fyra av de fem snabbast växande länderna i världen ligger där med Indien i täten. 2030 spås Kina bli världens största ekonomi före USA. Indien kommer vi då att hitta på en tredjeplats, precis före Japan”, skriver Pär Ståhl.

En av de viktigaste orsakerna bakom en ökad konsumtion i Asien menar han är att hälften av världens befolkning bor där, samtidigt som medelklassen snabbt växer.

Trots detta poängterar han att det finns ett par orosmoln på kort sikt, såsom oroligheterna i Hongkong och handelskriget mellan USA och Kina.

“Samtidigt har handelskriget förändrat de kinesiska konsumenternas beteende. De köper idag allt mer produkter från kinesiska producenter. 2017 var det bara två kinesiska varumärken på listan över de tio populäraste varumärkena i Kina, ett år senare är det bara tre västerländska varumärken kvar och resterande är kinesiska”, beskriver fondredaktören.

Pär Ståhl har hittat två högavkastande aktivt förvaltade fonder med olika investeringsinriktning och en indexnära fond för investerare med ett intresse att investera i den asiatiska marknaden.

“För den som vill köpa en billig indexnära fond rekommenderar vi Basfonden Swedbank Robur Access Asien. Fonden följer det breda MSCI Asien ex Japan index, som investerar i ett tiotal länder”, skriver Pär Ståhl som även menar att fonden har en jämn fördelning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader med totalt cirka 600 investeringar.

Avgiften för den indexnära fonden ligger på 0,2 procent och har ett Morningstarbetyg på fyra stjärnor. Enligt fondredaktören har fondens avkastning varit marginellt lägre än kategorisnittet, men det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet.

För den som intresserar sig för en aktivt förvaltad fond har Pär Ståhl valt ut Fidelity Emerging Asia, som enligt honom skiljer sig ganska mycket från övriga fonder i fondkategorin.

“Fondens fokus ligger på länder med låg BNP per capita, vilket samtidigt är de länder som har de högsta långsiktiga tillväxtförväntningarna. Det innebär att stora asiatiska utvecklade länder som Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hongkong i stort exkluderas. Istället koncentreras investeringar till tillväxtmarknaderna Kina, Indien och ASEAN-länder exklusive Singapore”, beskriver Pär Ståhl samtidigt som han poängterar att avsaknaden av investeringar i mogna länder sannolikt gör sig påmind genom en högre volatilitet.

Fondens investeringsprocess mynnar enligt Pär Ståhl ut i en koncentrerad fond med mellan 70 till 80 bolag och han anser att långsiktigheten i investeringarna är tydlig då omsättningshastigheten är mycket låg.

Avgiften för Fidelity Emerging Asia landar på 1,9 procent och fonden har ett fyrstjärnigt betyg från Morningstar. Fonden har haft en bättre avkastning än kategorisnittet de senaste tre åren.

Den sista fonden som Pär Ståhl rekommenderar är MS INVF Asia Opportunities, en fond som enligt honom kommer med fondkategorins absolut högsta avkastning samt en risknivå som även den är högst i fondkategorin. Fonden avviker sig mycket från index.

“Fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell”, skriver han.

Fondportföljen består av 30 till 40 bolag och de tio största innehaven väger runt 50 procent i portföljen och förvaltningsavgiften är 1,9 procent.

“Fonden har fem stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag 10 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på MS INVF Asia Opportunities och tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning”, konstaterar Pär Ståhl.

Enligt Placera ska de aktivt förvaltade fonderna ses som en krydda i portföljen, och som ett komplement till exempelvis basfonden Swedbank Robur Access Asien.

Läs mer om fondrekommendationerna här.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR