• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: Stark företagsobligationsmarknad när konjunkturoron avtar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oron för recession har minskat när konjunkturdata har stabiliserats, och centralbanker har sjösatt en del stimulansåtgärder. Utvecklingen i aktie- och kreditmarknader har varit stark som följd.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond i en månadsrapport för november. Fonden steg 0,26 procent under november, och är därmed upp 3,71 procent sedan årsskiftet.

ikc

Fonden har stigit med 21,4 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Med stabiliserad konjunkturutveckling har långa räntor stigit något och svenska kronan stärks, skriver Lars Bredenberg. Med ökad riskvilja och likvida medel från marknadsaktörer har den svenska företagsobligationsmarknaden stärkts, meddelar fondförvaltaren.

“När efterfrågan på obligationer i marknaden är stor är det en gynnsam miljö för banker och företag att finansiera sig på ett förmånligt sätt. Aktivitet i den svenska marknaden har varit hög och det har även emitterats en del obligationer med högre avkastning”, skriver Lars Bredenberg.

Fonden har under månaden deltagit i emissioner från Klarna, Sinch och Emilshus, samt gjort affärer i andrahandsmarknaden, som Lars Bredenberg beskriver det, “när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.”

Bland positiva bidragsgivare nämner Lars Bredenberg Cabonline som återköper sin obligation i samband med att bolaget emitterade en ny, och Hemfosa som fick ett uppköpserbjudande från Samhällsbyggnadsbolaget. På nedsidan finns Swedish Electromagnet Invest, som annonserade personalneddragningar efter svagare utveckling i marknaden för tunga fordon, och Unicare som lämnade en svag rapport, meddelar Lars Bredenberg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR