• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: +5,8% i november, cykliskt visade vägen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Samma trend som startade för aktiemarknaderna i oktober fortsatte under november. Cykliska sektorer, såsom råmaterial, industri och teknologi, drev på uppgången under månaden.

Det rapporterar Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Antoine Augier De Lajallet i en månadsrapport för november för aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap. ODDO BHF Active Small Cap är en europeisk småbolagsfond med fokus på små- och medelstora bolag, som helst ska ha undervärderade tillväxtprofiler och erbjuda ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning, enligt rapporten.

oddo active1

Fondens utveckling sedan starten i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden steg med 5,8 procent under november, och noterar därmed en uppgång om 33,6 procent sedan årsskiftet, sett till basvalutan euro. Jämförelseindex MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR) levererade under samma tidsperioder uppgångar om 3,9 respektive 24,0 procent.

Sedan årsskiftet är fondens svenska andelsklass upp 33,9 procent och +3,3 procent för november.

Medan cykliska bolag visade styrka gick det trögare för defensiva sektorer såsom telekom, media och energi, som trampade vatten som ett resultat av högre obligationsräntor, skriver förvaltarna.

“Flera positiva nyheter rörande den globala tillväxten gav bränsle till aktiemarknaderna under november. På makrofronten har framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina gett hopp om att ett avtal kan nås innan slutet av året eller senast i början av 2020”, förklarar förvaltarna.

Utav aktier som har en portföljvikt om mer än 1 procent var det flera som steg mer än 5 procent under november: franska Robertet, tyska PVA Tepla och italienska Zignago Vetro.

I motsatt riktning gick franska Solocal och finska Revenio som noterades i botten av portföljen.

Solutions 30, ett bolag som de beskriver som ledande i Europa inom installation och underhåll av digital utrustning, har enligt förvaltarna fortsatt att leverera på en operationell nivå trots konstanta attacker från flera hedgefonder.

“Under november hade vi möjligheten att besöka företagets franska kontor och lära oss mer om vad som ligger bakom deras framgång, inklusive de automatiserade plattformarna som felfritt skickar ut tekniker på jobb”, skriver förvaltarna.

oddo active

Portföljens tio största aktieinnehav per den 30november, bland totalt 62 aktier. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR