SHB Fonder: Flaggar ned i IAR Systems, halverat ägande sedan april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har minskat sitt aktieinnehav i programvarubolaget IAR Systems till 4,7 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Handelsbanken Fonder ägde enligt Holdings 5,8 procent av kapitalet per den 30 november. Fondförvaltaren har succesivt minskat sitt ägande i programvarubolaget sedan maj 2019 och har inte gått under 5 procents ägande sedan de flaggade upp i mitten av 2015, visar ägardatatjänsten Holdings.

Efter ett sista köp av 20.000 aktier, som registrerades i Holdings i slutet av april 2019, låg ägandet på 9,3 procent, en nivå som nu alltså nästan halverats.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR