SPP Fonder: Gör samtliga fonder fossilfria

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SPP Fonder har under flera år systematiskt adresserat klimatfrågan från olika perspektiv och successivt minskat Co2-exponeringen i samtliga aktie- och ränteinvesteringar. Nu tas ytterligare krafttag och bolag med fossil verksamhet exkluderas från samtliga fonder, framkommer det i ett pressmeddelande.

“Vi måste inse att alla bolag inte kommer att vara en del av framtiden. Vi ska därför backa bolag som kan förändra sin verksamhet och har möjlighet att vara en del av en lönsam hållbar ekonomi, allokera kapitalet till dem och utmana branscher som inte är förenliga med de globala klimatambitionerna”, skriver SPP Fonders vd Åsa Wallenberg.

För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning mot en fossilfri värld. Klimatfrågan är en ödesfråga och finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen och för att målen i Parisavtalet ska uppnås, redogör fondförvaltaren.

Enligt SPP spelar finansbranschen en nyckelroll i omställningen mot en fossilfri värld och för att Parisavtalet ska uppnås.

Totalt förvaltar SPP Fonder 230 miljarder kronor och de menar att arbeta med aktivt ägarskap och driva branschers utveckling är en mycket viktig aspekt i hållbarhetsarbetet, som kräver tålamod.

Men Åsa Wallenberg poängterar även att det finns politiska och regulatoriska skäl till att inte vara investerad i företag med fossil verksamhet.

“Koldioxidutsläpp kommer troligtvis att beskattas allt hårdare framöver, en risk finansbranschen generellt sett kanske inte fullt ut prissatt. Europeiska Investeringsbankens senaste beslut att sluta finansiera fossila verksamheter talar också för att det steg vi nu tar är riktigt”, skriver vd:n.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR