• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,2% i november, köpt norska Crayon

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond steg med 0,2 procent i november. November var generellt en stark månad för riskfyllda tillgångar, så också för företagsobligationer, och hittills i år har fonden stigit med 2,8 procent.

Det skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar, där de noterar att viss makrostatistik nu pekar i riktning mot att konjunkturavmattningen inte nödvändigtvis blir så illa som tidigare befarat.

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

“I Norden var det hög aktivitet i primärmarknaden med förhållandevis många nyemissioner. Marknaden understöds av stora inflöden till företagsobligationsfonder, bland annat rapporterade svenska fondhandlarföreningen inflöden på över fem miljarder kronor under oktober vilket är en rekordnotering”, skriver förvaltarduon.

Fondens enskilt bästa portföljbidrag i november kom från Ocean Yield, som under månaden genomförde en aktieemission i syfte att finansiera tillväxtinvesteringar och stärka upp balansräkningen.

“Bolaget fortsätter därmed att expandera sin flotta med modernt tonnage och villkoren för fortsatta investeringar uppges vara attraktiva. Utöver detta genomförde Ocean Yield en förtida refinansiering av ett obligationslån med förfall 2020, vilket ger en förbättrad förfalloprofil på bolagets skulder”, resonerar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Utöver Ocean Yield återfanns även konsumentkreditbolaget 4Finance samt norska kredithanteringsbolaget B2 Holding på vinnarlistan.

Desto sämre utvecklades innehavet i Marine Harvest vars obligationer föll tillbaka något efter att sektorn pressats av ett förslag om högre skatter för företag som bedriver fiskuppfödning i Norge.

“Även obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kom under press efter det att bolaget presenterat ett bud på den större konkurrenten Hemfosa. Om förvärvet går igenom kommer det medföra att Samhällsbyggnadsbolagets finansiella nyckeltal, främst belåningsgraden, åtminstone kortsiktigt försämras”, skriver förvaltarna.

De påpekar dock att de tror att förvärvet kan skapa betydliga fördelar på längre sikt, eftersom att ett större bolag skapas vilket kan ge en mer effektiv förvaltning och på sikt lägre finansieringskostnader.

Under månaden genomförde fonden nyinvesteringar i hybridobligationer från Heimstaden Bostad och säkerställda obligationer från United Camping. Exponeringen mot Ocean Yield utökades även.

Ett nytillskott i portföljen blev norska it-bolaget Crayon, som är en global återförsäljare och konsult inom mjukvara. Enligt förvaltarna har Crayon en attraktiv position i en snabbt växande marknad som gynnas av en stark digitaliseringstrend.

Fondens fem största innehav per den 30 november. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 30 november. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR