Fondbolagens förening: Sparare köpte aktiefonder i november

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det svenska nysparandet (nettoinsättningar) i fonder uppgick till 11 miljarder kronor i november, en månad då aktiefonder uppvisade nettoinsättningar, medan räntefonder noterade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 70 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till rekordhöga 4 941 miljarder.

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening)

Det totala nysparandet under 2019 uppgår till 79 miljarder kronor, vara största delen har gått till räntefonder, följt av aktiefonder.

“I november valde spararna aktier över räntor. En fortsatt positiv börs i kombination med förhoppningar om en lugnare geopolitik gör att de aktiva fondspararna nysparade stort i aktiefonder”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder, Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder medan det gjordes nettouttag från Nordenfonder samt kategorin Sverige & Global.

Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med hela 963 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna i Sverige är motsvarande 60 procent placerat i aktiefonder, enligt pressmeddelandet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR