• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: -0,5% i nov, rotation bort från infrastruktur sänkte

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En bättre riskaptit på marknaden i november resulterade i rotation in i mer cykliska bolag och ur defensiva sektorer som infrastruktur. Den globala infrastrukturfonden UB Infra tappade 0,5 procent i november och noterar därmed en avkastning om 20,1 procent hittills i år, sett till basvalutan euro. Världsindexet MSCI World (TR) noterade samtidigt en uppgång om 4,0 procent för november.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. I svenska kronor tappade fonden 2,3 procent i november, vilket innebär en uppgång om 24,4 procent hittills i år.

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

“En del marknadskommentatorer är av den uppfattningen att marknaden nu tillfälligt bottnat och igen är på väg uppåt. Vi är inte fullt så optimistiska och tror att marknaden sannolikt går in i ett mer neutralt läge efter en positiv november månad”, kommenterar fondförvaltaren marknadsläget.

Sett till portföljförändringar uppger Pekka Niemelä att UB Infra köpte bolag inom eldistribution i USA och Australien och amerikanska bolag inom vattenrening och distribution medan japanska flygplatsbolag avyttrades.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i november var Edison International, som steg 13,9 procent, Centrica med en uppgång på 12,2 procent, samt Enbridge, vars aktie klättrade 7,4 procent, enligt rapporten.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 17,7, P/B-talet ligger på 2,2, samtidigt som direktavkastningen noterar 4,0 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,3, 2,1, respektive 4,1.

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR