• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Avenir Europe: +5,2% i nov, uppmuntrande makro lyfter marknader

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe steg med 5,2 procent i november i sin basvaluta euro, vilket innebär en uppgång om 28,6 procent då en månad återstår av 2019. Motsvarande siffror för jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) är 4,1 respektive 26,6 procent.

Det redogör fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard för i en månadsrapport.

I svenska kronor steg fonden med 3,3 procent i november och är sedan årsskiftet upp 33,9 procent per den sista november.

Förvaltarna meddelar att europeiska aktiemarknader fortsatte i samma positiva riktning som i oktober, och att det mestadels var de cykliska sektorerna råvaror, verkstad och teknik som ledde uppgångarna. Bolag inom telekom, samhällsnytta, media och energi trampade däremot vatten då obligationsräntor klättrade uppåt, lägger de till.

Tioårsgrafer för fonden (turkos) och jämförelseindex (mörkblå). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Tioårsgrafer för fonden (turkos) och jämförelseindex (mörkblå). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Denna månad förde med sig en boost till marknaderna i form av goda nyheter gällande global tillväxt. På den politiska fronten har framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina väckt hopp om att ett avtal kommer att nås innan årets slut, eller senast i början av nästa år”, skriver förvaltarna.

Förvaltarkvartetten noterar vidare på att ekonomisk statistik ser uppmuntrande ut, då exempelvis USA:s arbetsmarknadssiffror visar på fortsatt stark tillväxt tack vare en ökning i sysselsättningsgraden, samtidigt som landets industri-PMI ger vid handen att affärsklimatet blir alltmer motståndskraftigt. Även i Kina ser förvaltarna positiva tecken, där de ser en indikation på att den ekonomiska försämringen kan vara på väg att gå mot sitt slut, med brasklappen att kinesisk ekonomisk data från tid till annan kan vara motsägelsefull.

Fondens tydligaste sektoravvikelser gentemot index är en övervikt inom hälsovård och en undervikt inom finansiella tjänster. Den största exponeringen i fonden finns inom verkstad, där 33 procent av kapitalet är placerat. Fondens andel likvida medel (money market) uppgår till 9,2 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tydligaste sektoravvikelser gentemot index är en övervikt inom hälsovård och en undervikt inom finansiella tjänster. Den största exponeringen i fonden finns inom verkstad, där 33 procent av kapitalet är placerat. Fondens andel likvida medel (money market) uppgår till 9,2 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Gällande den nu överstökade rapportsäsongen avseende det tredje kvartalet i Europa och USA konstaterar förvaltarteamet att många cykliska aktier har drabbats av utförsäljningar, men att dessa nedgångar har varit mildare än förväntat.

“Mot denna bakgrund redovisar våra fonder, i vilka cykliska och icke-cykliska värdepapper är jämnt viktade, högre avkastning än sina jämförelseindex”, skriver förvaltarna.

ODDO BHF Avenir Europe innehöll 42 aktier vid november månads slut. Störst andel av kapitalet var placerat i Frankrike (34,5 procent), före Tyskland (10,3), Storbritannien (10,1), Sverige (7,0) och Irland (6,9). Nedan de tio största innehaven:

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR