Fonder: Därför fortsätter AP7 att investera i oljebolaget Chevron

STOCKHOLM (Fonder Direkt) TV4 har publicerat en granskning som visade att svenska pensionspengar investeras i världens smutsigaste fossilbolag, bland annat framkom det att premiepensionsfonden Sjunde Ap-fonden äger aktier i Chevron, ett av de företag som orsakar mest koldioxidutsläpp i världen.

Det framkom i programmet Hållbarhetssnack där Kajsa Söderberg intervjuade Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning hos Sjunde Ap-fonden.

Oljebolaget Chevron har dumpat mängder av råolja och giftiga restprodukter i Ecuador och står även för en betydlig andel av världens koldioxidutsläpp, förklarar Kajsa Söderberg med hänvisning till TV4:s granskning. Sjunde Ap-fonden väljer att fortsätta investera i Chevron och planerar inte att exkludera bolaget ur fonden i framtiden.

“Hållbara investeringar kan man göra på olika sätt och därför måste man fundera på sina egna förutsättningar och sen ha någon slags föreställning om vad man vill uppnå. I vårt fall så gör vi två saker: vi investerar i lösningar på klimatproblem och vi är aktiva ägare. Att vi har valt att vara aktiva ägare är för att vi tillhör en begränsad skara av kapitalägare i världen som äger hela marknaden, alla branscher och i alla länder, vilket betyder att våra portföljer ser ut som verkligheten gör”, säger Johan Florén.

“Om man kollar på specifika fall, såsom Chevron, så har vi under ett antal år lagt resolutioner för att de ska förbättra sitt arbete tillexempel när det gäller lobbying”, fortsätter han.

Han berättar dock att Chevron har en lång historia med många problem, och att bolaget faktiskt varit svartlistade i början på 2000-talet, vilket innebar att fonden inte investerade i bolaget alls.

På frågan om det inte är bättre att föregå med gott exempel och faktiskt svartlista bolaget nu, då Sjunde Ap-fonden har ett relativt litet ägande i Chevron, svarar Johan Florén att de ogärna ger upp den ägarmakt som de har då det är baksidan av att svartlista ett bolag.

“Då kan man inte längre påverka det på något sätt”, förklarar han.

Hur Sjunde Ap-fondens ägande i Chevron konkret har påverkat just Chevron att agera mer hållbart framkommer inte.

Här finns en länk till intervjun.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR