• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: -0,9% i nov, förväntar högre bud på Hudson's Bay

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivistskuggarfonden Skagen Insight backade med 0,9 procent i november, samtidigt som fondens jämförelseindex (MSCI World NR) ökade med 2,0 procent (bägge i svenska kronor). Skagen Insight har därmed stigit med 20,1 procent i år, medan index noterar +33,8 procent.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltaren Tomas Johansson, som påpekar att portföljen består av bolag som är djupt undervärderade och underskattade där fundamentala trender går mot rätt riktning samtidigt som aktivister fortsatt håller på att bli katalysatorer för förändring. Insight “skuggar” fonder genom att investera i företag där aktivistfonder är involverade och trycker på för förändring.

Fondens bästa och sämsta portföljinslag i november vad gäller avkastning. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa och sämsta portföljinslag i november vad gäller avkastning. (Källa: Skagen Fonder)

Månadens största positiva bidragsgivare blev amerikanska industrikonglomeratet General Electric och italienska banken Banca Popolare di Sondrio, med stöd av starka rapporter.

I motsatt riktning gick amerikanska golvproduktbolaget Armstrong Flooring och industrikonglomeratet Thyssen Krupp som var fondens största sänken i november.

“Thyssen Krupps process att sälja sin hissenhet fortgår enligt plan och vi förväntar oss att en intressent kommer att väljas inom de kommande månaderna. Hittills har intresset från finansiella och strategiska köpare överstigit vår (marknadens) förväntningar. Således väljer vi att fortsatt ha Thyssen Krupp som vår största position”, konstaterar Tomas Johansson.

Förvaltaren lyfter även en annan händelse som han ser som intressant, nämligen att en insidergrupp i Hudson’s Bay som kontrollerar 57 procent av bolaget lagt fram två olika uppköpserbjudanden, men en minoritetsgrupp, som kontrollerar 20 procent av rösterna, är inte nöjda med budet.

“För tillfället ligger det högsta budet på 11 kanadensiska dollar per aktie, att jämföra med ett aktiepris på 6 dollar när det första uppköpserbjudandet gjordes”, skriver förvaltaren.

Då Skagen Insight förväntar sig att det slutgiltiga budet kommer att vara ännu högre har fonden valt att bibehålla en signifikant position i Hudson’s Bay

Skagen Insights lands- och sektorexponering relativt fondens jämförelseindex (MSCI World NR USD). (Källa Skagen Fonder)

Skagen Insights lands- och sektorexponering relativt fondens jämförelseindex (MSCI World NR USD). (Källa Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR