• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: +3,7% i november, gått in i K-fastigheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Starka kvartalsrapporter bidrog till en uppgång med 3,7 procent under november för aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity (andelsklass R SEK), medan jämförelseindex Stoxx 600 samtidigt steg 2,7 procent.

Det skriver förvaltaren Mikael Petersson i en kommentar avseende november. Sedan årsskiftet är Coeli Absolute Return European Equity upp 15,5 procent, och Stoxx 600 upp 20,7 procent. Hedge Nordics NHX Equities index ökade preliminärt 1,5 procent i november.

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Bakgrunden till månadens uppgång menar Mikael Petersson är en sällsynt lyckad rapportsäsong för fonden. Fonden var därtill med i börsnoteringen av K-fastigheter, en aktie som steg 55 procent första handelsdagen. K-fastigheter passar väl in i fondens investeringsfilosofi i att hitta bolag till betydligt lägre pris än vad det är värt, och en ledning som fokuserar på att skapa värde, skriver Mikael Petersson. Med en industrialiserad byggprocess med standardiserade fastigheter har K-fastigheter lyckats generera ett ROIC (avkastning på investerat kapital) på 46 procent, skriver fondförvaltaren.

“Utöver en hög produktionstakt har de en inbyggd extra motor i form av den industrialiserade produktionen som leder till en kraftig tillväxt i substansvärdet”, skriver Mikael Petersson.

Ett annat bolag med större uppgång under november var Surgical Sciences, som rapporterade för första gången sedan förvärvet av SenseGraphics, en rapport som resulterade i 21 procent uppgång under månaden.

“Under månaden reste vi till Göteborg för att träffa ledningen där vi bland annat diskuterade integrationen av SenseGraphics och de nya finansiella målen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har fortsatt högt förtroende för att bolaget gör rätt saker”, kommenterar Mikael Petersson.

På nedsidan nämns medicinteknik-bolaget Mentice som rapporterat under förväntan och sänkt prognoserna för helåret. Aktien tappade 25 procent under månaden. Fonden utökade sitt innehav i bolaget efter rapporten, skriver Mikael Petersson. Även cybersäkerhetsbolaget Cyan har tappat i värde, ner 15 procent under november. Bakgrunden menar Mikael Petersson är dålig kommunikation i samband med en nyemission i somras. Mikael Petersson har dock fortsatt förtroende för bolaget:

“Vi har regelbunden kontakt med bolaget och har fortsatt stark tro på att den operationella utvecklingen går i rätt riktning”, skriver fondförvaltaren.

Från den korta portföljen rapporterar Mikael Petersson ett negativt bidrag, främst orsakat av en generellt stigande marknad. Bland specifika bolag nämner Mikael Petersson Embracer där fonden dock lyckades generera positivt bidrag genom rätt positionering i samband med rapport. Nettoexponeringen var vid månadens ingång och utgång 72 respektive 74 procent.

Mikael Petersson menar att det saknas konkreta bevis på vändning i ekonomin, och det istället handlar om gradvis stabilisering.

“Vi måste sannolikt få in starkare ekonomiska data under första kvartalet för att nuvarande etablerade nivåer ska hålla och orka driva aktiekurserna vidare uppåt”, skriver Mikael Petersson.

“Då priserna på säljoptioner är lågt värderade just nu (sista dagarna i november) och med ovanstående marknadssyn har vi de senaste dagarna börjat bygga upp en ny position i europeiska säljoptioner som ger ett visst skydd om marknaden viker ner”, fortsätter Mikael Petersson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR