• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: November stark månad för företagsobligationer

STOCKHOLM (Fonder Direkt) “November var generellt en stark månad för riskfyllda tillgångar, så också för företagsobligationer.”

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för räntefonden Coeli likviditetsstrategi (R SEK) för november. Värdet på fonden steg 0,08 procent under månaden, medan dess jämförelseindex OMRX T-Bill backade 0,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden levererat en positiv avkastning om 1,08 procent, jämfört med index som har backat 0,48 procent.

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

Kreditspreadarna var svagt fallande i de nordiska och europeiska marknaderna under månaden, i både investment grade och det högavkastande segmentet, skriver fondförvaltarna.

Förvaltarna menar att makrostatistik indikerar att konjunkturavmattningen inte nödvändigtvis blir så illa som befarat, och förvaltarna rapporterar hög aktivitet i den nordiska primärmarknaden med förhållandevis många nyemissioner.

Månadens positiva bidragsgivare var Hemfosa Fastigheter vars obligationer steg i värde efter Samhällsbyggnadsbolagets lagt ett bud på bolaget, ett förvärv som medför en starkare kreditprofil än vad Hemfosa enskilt hade, enligt fondförvaltarna. Även konsumentkreditbolaget 4Finance och kredithanteringsbolaget B2 Holding har bidragit positivt efter kvartalsrapportering, rapporterar fondförvaltarna.

Med bakgrund av förslag om högre skatter för företag som bedriver fiskuppfödning i Norge har obligationer från Marine Harvest backat under månaden, skriver fondförvaltarna.

Fondens exponering mot fastighetsbolag har minskats under månaden, genom avyttringar av obligationer från Kungsleden, Sagax och Hemfosa. Nya innehav i portföljen är obligationer från FastPartner, Heimstaden Bostad, Swedavia och IT-bolaget Crayon.

På makronivåer rapporterar fondförvaltarna att den nytillträdda ECB-chefen Christine Lagarde har meddelat att ECB kommer fortsatt hålla fast vid att högre statliga utgifter och skattelättnader bör gälla för eurozonens länder. BNP-tillväxten i Sverige för tredje kvartalet var 0,3 procent, och slog därmed analytikernas förväntningar om 0,2 procent, främst tack vare ökning av exporten. Stibor 3-månader noterades på 0,06 procent i slutet av månaden och de flesta 10-åriga statsobligationerna hade en negativ trend med högre räntor. Den svenska 10-åriga statsobligationen gick under månaden över 0,0 procent för första gången sedan juli, skriver förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR