• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: +1,2% i november, deltog i K-fastigheters IPO

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsmarknaden höll emot väl i november då investerare försökte hitta avkastning i ett klimat av oro då handelsförhandlingarna var uppe på tapeten återigen.

Det noterar fastighetsaktiefonden Skagen m2:s förvaltare Michael Gobitschek i en månadsrapport.

Fonden steg med 1,2 procent under månaden i svenska kronor och har därmed avancerat 30,6 procent hittills i år. Jämförelseindex var samtidigt ned 1,8 procent i november och har ökat med 20,4 procent sedan årsskiftet.

Fastighetsfondens bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i november. (Källa: Skagen Fonder)

Fastighetsfondens bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i november. (Källa: Skagen Fonder)

“Fortsatt politisk osäkerhet i många fastighetsmarknader, såsom Storbritannien och Hongkong, skapar både möjligheter och frustration”, påpekar förvaltaren.

Under månaden deltog fonden i listningen av svenska K-fastigheter. Enligt Michael Gobitschek sålde dock fonden sin minoritetsandel till en “god vinst”.

Bäst portföljbidrag i november fick fonden från svenska fastighetsbolaget Catena vars aktie fick en skjuts av den starka sekulära trenden, skriver förvaltaren.

Vidare gjorde den österrikiska kontorsoperatören CA Immo framsteg på börsen då bolaget levererade en stabil tillväxt på sina befintliga tillgångar, skriver Michael Gobitschek.

På nedsidan nämns amerikanska Colony Capital, vars rapport kom in i linje med förväntan men som visade en större nedskrivning av goodwill än vad marknaden hade väntat.

Trots att österrikiska kontorsoperatören Immofinaz presenterade en stabil kvartalsrapport straffades deras aktie av att bolaget valde att avsluta fusionsdiskussioner med S Immo, skriver förvaltaren.

“Sektorn förblir attraktiv till följd av dess stabila och växande omsättning, låga finansieringskostnader och solida kassaflöden. Detta gäller speciellt i rådande marknadsläge där avkastningsmöjligheter saknas i lågriskalternativ”, framkommer det i rapporten.

Ovan de tio största innehaven i Skagen m2 per den 30 november. (Källa: Skagen Fonder)

Ovan de tio största innehaven i Skagen m2 per den 30 november. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR