• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Global Target 2026: +1,2% i november, ser lägre recessionsrisk 2020

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Global Target 2026, som investerar i företagsobligationer i kategorin high yield inom rating-spannet BB+ till B-, steg 1,2 procent i november sett i basvalutan euro.

Därmed har fonden, sedan lansering 9 september 2019, avancerat 0,5 procent i basvalutan euro och tappat 0,6 procent i svenska kronor.

Fondförvaltarna Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud meddelar att både high yield-marknaden och aktiemarknaden steg under november. Aktiviteten på primärmarknaden uppges även ha varit hög under månaden, och Global Target 2026 deltog bland annat i emissioner från Casino, Teva, Dufry och Jaguar.

oddo global

Fördelning mellan likvider och investerat kapital samt ratingfördelning bland emittenterna i fondens portfölj. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

__

Främsta bidragsgivaren under månaden var Casino samt Teva, vars obligationer återhämtade sig. Sett till sektorer stod hälsovård för den största uppgången (2,2 procent), för att följas av konsumentvaror (2,1), tjänster (1,8), fordonssektorn (1,7) och detaljhandeln (1,5).

Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud påpekar att de senaste ekonomiska indikatorerna har indikerat att ekonomin har bottnat, vilket de menar minskar sannolikheten för en recession nästkommande år.

“Trots detta är vi fortsatt högst selektiva i våra investeringar då den idiosynkratiska risken håller sig på höga nivåer”, resonerar förvaltarduon.

ODDO BHF Global Target 2026 är en produkt av typen “target date”, vilket i detta fall innebär att själva fonden “förfaller” och avvecklas efter den sista december 2026. Förvaltarna har enligt fondens mandat möjlighet att investera i obligationer som förfaller senast sex månader och en dag efter den 31 december 2026, framgår av rapporten. Minst 60 procent av innehaven ska vara utgivna av emittenter som har registrerade kontor inom OECD, men förvaltarna kan även investera upp till 40 procent av kapitalet i obligationer från företag med registrerade kontor utanför OECD, inklusive tillväxtmarknader.

oddo global 2

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR