• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +3,3% i november, portföljens ommöblering fortskrider

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth steg med 3,3 procent i november i basvalutan euro, medan jämförelseindex (FTSE World Europe) ökade 2,7 procent. Det innebär en fondavkastning om 26,8 procent hittills i år, att jämföra med 24,2 procent för index.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Mark Nichols och Mark Heslop, som uppger sig ha kommit en bra bit med att stöpa om portföljen sedan de tog över ansvaret i oktober.

jupiter eu growth

Källa: Jupiter Asset Management

I svenska kronor steg Jupiter European Growth med 1,4 procent i november. Så här långt i år summeras en uppgång på 32,0 procent.

“Den 1 oktober tog vi över kontrollen av fonden och påbörjade processen med att omforma den, för att reflektera vår egen investeringsfilosofi och våra idéer. Två månader har gått och vi fortsätter att göra framsteg både med avyttringar och med att bygga upp positioner i våra föredragna bolag”, meddelar förvaltarduon.

Wirecard, Bayer och Infineon fått lämna

Bland tidigare större portföljinnehav uppges den mest betydande försäljningen ha skett i det tyska betalningsbolaget Wirecard, som per den sista november var helt avyttrat. Bayer och Infineon är två andra bolag som har fått lämna portföljen under fondens nya ledning, enligt kommentaren. Mark Nichols och Mark Heslop skriver att de förväntar sig ha färdigställt omstöpningsprocessen tidigt under nästa år, beroende på marknadsförhållanden. Förvaltarna meddelar vidare att de bägge har haft mycket kontakt med investerare och att detta kommer att fortsätta nästa år.

Gällande den europeiska aktiemarknadens utveckling i november noterar förvaltarduon att fortsatta uppgångar skedde, med starkast avkastning inom cykliska sektorer. De faktorer som i kommentaren tillskrivs marknadens framsteg är främst förnyad optimism kring ett preliminärt handelsavtal mellan USA och Kina, samt en stabilisering i ekonomisk undersökningsdata.

Möjligheter på bolagsnivå trots låg tillväxt

Mark Nichols och Mark Heslop konstaterar att den europeiska ekonomin förväntas fortsätta befinna sig i en miljö av både låg tillväxt och låg inflation framöver, men de menar att investerare inte automatiskt bör anta att detsamma kommer att gälla för alla europeiska bolag (även om det kan stämma hyfsat väl för banker, allmännyttiga bolag och biltillverkare, lägger de till).

“I själva verket erbjuder Europa investerare ett brett spann av företag, bland vilka en hel del verkar inom områden med strukturell tillväxt. Dessa företag har ofta blivit framgångsrika nog för att med goda resultat konkurrera på global nivå, vilket medger att investerare kan lägga rygg på deras potential till än större tillväxt”, skriver Mark Nichols och Mark Heslop.

Förvaltarna uppger sig leta efter denna typ av bolag som har strukturell tillväxt, och som även har uthålliga konkurrensfördelar. Särskilt är de jakt efter det lilla antal enastående bolag, som med sin förmåga att återinvestera kassaflödena internt till hållbart höga avkastningsnivåer, sannolikt kommer att leverera attraktiva tillväxttakter.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR