• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +0,05% i november, ökat i high yield

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kreditmarknaderna uppvisade en splittrad utveckling under november och ODDO BHF Credit Opportunities steg 0,05 procent i november i basvalutan euro. I och med det har fonden stigit med 6,61 procent så här långt i år.

Det skriver räntefonden ODDO BHF Credit Opportunities förvaltare Martin Dreier och Matthias Lackmann i en månadsrapport.

Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -1,8 procent i november och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 11 procent.

credit

Portföljinnehavens ratingfördelning. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Efter att investment grade-krediter fortsatt sin återhämtning under den första delen av månaden så steg kredit spreadarna återigen mot slutet av månaden för att sedan avsluta november i princip oförändrat mot oktober. En fortsatt stark aktivitet på primärmarknaden tyngde sekundärmarknaden”, beskriver förvaltarduon.

I detta klimat förklarar förvaltarna hur high yield-spreadarna överpresterade då spreadar för fundamentalt svagare emittenter återhämtade sig.

Utifrån detta menar förvaltarna att fonden gynnades av sin exponering mot high yield-obligationer vilka överträffade fondens övriga innehav.

Sett till portföljförändringar meddelar Martin Dreier och Matthias Lackmann att fonden ökat sin allokering mot high yield-obligationer, då tidiga makroindikatorer har börjat stabiliseras.

Främst är det B-klassade obligationer som Martin Dreier och Matthias Lackmann ser som attraktiva givet deras signifikanta spread gentemot BB-klassade obligationer.

Utöver detta påpekar de att de även utnyttjade den höga aktiviteten av emissioner på investment grade och high yield-marknaden, samtidigt som fonden minskade sin kassa.

Vid utgången av november återfanns 271 innehav i fondportföljen, från 207 olika emittenter. Sett till geografi toppar Frankrike exponeringen med 15,9 procent, följt av USA (13,3), Tyskland (13,3), Italien (9,3) och Spanien (8,2). Nedan fondens tio största innehav:

Källa: ODDO BHF

Källa: ODDO BHF


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR