• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Ser positivt på aktier inför 2020

East Capital förväntar sig en fortsatt god utveckling på de globala aktiemarknaderna 2020, trots att 2019 var ett “enastående år”, då globala marknader lyckades skaka av sig oron över handelskrig och global ekonomisk avmattning och generera tvåsiffrig avkastning till investerare i flertalet tillgångsklasser.

Det skriver kapitalförvaltaren East Capital i ett inlägg på sin hemsida.

“Inför 2020 ser vi positivt på aktier i ljuset av den globalt synkroniserade lättnadscykel som stöder såväl ekonomisk tillväxt som företagsvinster på tillväxt- och frontiermarknader. Och även om vi räknar med en något mer sansad marknadsutveckling det närmaste året visar vårt basscenario en fortsatt god avkastning i lågt tvåsiffriga tal”, skriver East Capital

Kapitalförvaltaren tror att 2020 blir ett år för aktier snarare än obligationer, i jämförelse med 2019 som var ett starkt år för både aktier och obligationer.

“Samtidigt som 2019 var ett starkt år för aktier var det också paradoxalt nog ett riktigt obligationsår. Som en följd handlas nu obligationer värda omkring 12 600 miljarder dollar till minusränta. Till och med Grekland emitterade obligationer med negativ ränta i oktober. Mot den bakgrunden och de gynnsamma förhållanden som beskrivs nedan känner vi oss förvissade om att aktier drar det längsta strået av tillgångsklasserna 2020”, resonerar East Capital.

Just tillväxt- och frontiermarknader, två marknader som East Capital riktar in sig mot, tror kapitalförvaltaren har ett riktigt ljust år framför sig. East Capital bedömer att rädslan för recession kommer att avta och enligt IMF kommer den globala tillväxten att öka från 3,0 procent 2019 till 3,4 procent 2020.

“Utvecklingen kommer helt att drivas av tillväxt- och frontiermarknaderna, där IMF förutser en ökning av tillväxten från 3,9 procent till 4,6 procent, medan motsvarande siffra för utvecklade länder väntas ligga kvar runt 1,7 procent”, konstaterar kapitalförvaltaren.

Vad gäller penningpolitik förväntar sig East Capital att centralbankerna kommer bibehålla den lätta penningpolitiska hållningen, som speglat 2019. Effekterna av detta menar de redan kan tydas, i form av att den globala tillverkningen repat sig kraftigt sedan juli, ett exempel på de “gröna skott” som optimistiska investerare talar om.

“Vi är något mer försiktiga och inväntar tecken på ökade investeringar från företagen, som i sin tur väntar på att den globala handelsosäkerheten ska avta ytterligare. I vissa branscher tror vi dock att investeringscykeln vänder redan i början av nästa år, oavsett hur det går i handelssamtalen. Hit hör bland annat asiatiska företag inom industriell automation som lär gynnas av 5G-relaterade investeringar”, skriver East Capital.

Kapitalförvaltaren har konstaterat att (1) aktier ser tilltalande ut, (2) skillnaderna i tillväxt mellan framväxande och utvecklade marknader ökar, (3) globala inköpschefsindex närmar sig lägstanivån, (4) dollarn väntas försvagas snarare än förstärkas framöver, (5) risker kopplade till handelskriget minskar. Faktorer som de menar är typiska för tillväxt- och frontiermarknadernas relativt starkare utveckling.

“På det stora hela tror vi att 2020 kommer att bli ännu ett bra år på marknaderna, om än inte fullt så imponerande som 2019. Men mer sansade marknader flyttar ofta fokus från aktiers volatilitet till kursutveckling gentemot index, vilket är mycket intressant för oss som aktiva investerare”, avslutar East Capital.

Läs mer hos East Capital.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR