Fonder: EU överens om "banbrytande" klassificering för hållbara investeringa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europaparlamentets förhandlare har kommit överens med EU-rådet om en taxonomi som ska ge investerare klarhet över ekonomiska aktiviteters miljömässiga hållbarhet, det skriver Funds Europe.

Överenskommelsen beskrivs som banbrytande och innebär att när regelverket träder i kraft kommer alla finansiella produkter som hävdar sig vara hållbara behöva bevisa detta.

“Taxonomin för hållbara investeringar är troligtvis den viktigaste utvecklingen för finansvärlden sedan redovisning. Det kommer vara banbrytande i kampen mot klimatförändringarna”, sade Sirpa Pietikainen, förhandlingsledare för Europaparlamentets miljökommitté, enligt Funds Europe.

Förslaget har dock fått kritik från flera “gröna” Europaparlamentariker då det inte inkluderar sociala- eller bolagsstyrningsrisker.

Enligt förslaget måste vissa miljömässiga mål beaktas när man överväger hur pass hållbar en investering är. Dessa inkluderar: begränsning av klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten, förebyggande och kontroll av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

En ekonomisk aktivitet ska bidra till minst en av ovanstående mål enligt förslaget och miljömässig hållbarhet ska även mätas genom ett enhetligt klassificeringssystem då nationella klassificeringar gör det svårt för investerare att jämföra gröna investeringar.

Endast solida fossila bränslen såsom kol eller brunkol är kategoriskt svartlistade från taxonomin. Gas och kärnenergiproduktion är inte uttryckligen uteslutna, då de potentiellt kan användas som en övergångsaktivitet, framkommer det.

“En väl utarbetad taxonomi behövs för att klargöra vad som faktiskt menas med hållbara investeringar, underlätta jämförbarheten för investerare och förhindra greenwashing”, kommenterade Tanguy van de Werve, generaldirektör för European Fund and Asset Management Association.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR