• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +0,2% i november, ser fortsatta möjligheter trots konjunkturskepsis

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Jupiter Dynamic Bond steg med 0,2 procent i november samtidigt som dess jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) var oförändrat. Därmed har fonden ökat med 8,8 procent med en månad kvar av 2019, medan jämförelseindex har stigit 5,0 procent.

Det framgår av en månadskommentar från fondens förvaltare Ariel Bezalel och Harry Richards och avser basvalutan euro.

Källa: Jupiter Asset Management

Källa: Jupiter Asset Management

Jupiter Dynamic Bond fick under månaden stöd från sin “skivstångsstruktur” inom vilken statsobligationer med AAA-rating balanseras med mer högavkastande krediter med kort duration, samt speciella situationer, enligt kommentaren. Det var high yield-segmentet som drev på avkastningen, lett av brittiska innehav inom finans samt pubverksamhet, innehav inom olja & gas samt globala proteinproducenter, meddelar förvaltarna. Innehav som stack ut och gjorde särskilt väl ifrån sig inkluderade Boparan, Codere, Enquest, Vine Oil & Gas, RBS samt Lloyds. Även australiska statsobligationer och egyptiska nyligen adderade dito utvecklades väl, uppger förvaltarna.

Sett till negativa avkastningsbidrag återfanns grekiska statsobligationer samt CDS-derivat inom high yield (som syftar till att lindra effekten av ökande spreadar hos high yield i USA och Europa). Gällande det grekiska innehavet meddelar förvaltarduon att de fortsatt känner sig förvissade om de långsiktiga positiva utsikterna för Grekland.

Optimism präglade obligationsmarknaderna i november

Ariel Bezalel och Harry Richards konstaterar att det “risk-on-rally” som påbörjades i oktober fortsatte i november, drivet av en dämpad rädsla för recession samt växande förväntningar på ett handelsavtal mellan USA och Kina.

“Marknaderna verka ha skiftat sina förväntningar om penningpolitiska lättnader från Federal Reserve mot den andra halvan av 2020, då tolkningen att den nuvarande cykeln kan förlängas än längre fick fäste”, skriver förvaltarna, som observerar att denna optimistiska syn reflekterades i form av högre statsobligationsräntor (nedgångar) och överprestation inom företagsobligationer, med särskilt bra utveckling inom det mer riskabla high yield-segmentet.

Var i cykeln befinner sig världsekonomin?

Förvaltarduon påtalar dock att även om det generella sentimentet har återhämtat sig, så fortsatte makroekonomisk data att vara relativt svag i november, och Citi Global Surprise Index (som mäter utfall av data jämfört med förväntningar) förblev i negativt territorium.

Ariel Bezalels och Harry Richards bedömning är att marknaden verkar positionera sig för att det vi för tillfället ser är en inbromsning mitt i cykeln och att den globala tillväxten kan “räddas” genom små justeringar från de stora centralbankerna.

“Vi har länge varit skeptiska kring detta och anser att fundamentala förhållanden pekar mot ett slut av denna ekonomiska cykel. Historiskt har det varit vanligt att risktillgångar sett rallyn i det sena stadiet av cykeln”, skriver förvaltarduon och fortsätter:

“Tittar man en bit fram förväntar vi oss att makroekonomisk data fortsatt kommer att vara nedslående, och utgöra drivkraften för vidare räntesänkningar från världens centralbanker, vilket ger stöd åt högkvalitativa statsobligationer.”

Redo att styra fonden genom konjunkturens nästa faser

Gällande fondens exponering meddelar förvaltarna att de behåller tilltron till Jupiter Dynamic Bonds i grunden defensiva positionering, men att de samtidigt fortsätter att hitta nya möjligheter på den globala obligationsmarknaden. Ett exempel som ges är energimarknaden, där fonden nyligen bland annat har tagit in Talos Energy-obligationer med förfall 2022 i portföljen, ett innehav som uppges ha fått en stark start.

Ariel Bezalel och Harry Richards meddelar vidare att de känner sig trygga med att de har flexibiliteten att kunna styra fonden genom de nästa faserna av cykeln, genom att hantera risk och på samma gång eftersöka positiv avkastning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR