Fonder: Årets vinnare och förlorare bland fondbolagen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2019 börjar lida mot sitt slut och de globala börsmarknaderna har belönat investerare med tvåsiffrig avkastning inom flera tillgångsklasser. En märkbar trend på fondmarknaden har varit sparares tydliga favorisering av räntefonder och indexfonder.

Nettoinsättningarna till långa räntefonder uppgår hittills till 49 miljarder kronor, per den sista november i år. Endast 2014 noterades större nettoinsättningar till långa räntefonder, då det landade på 68,6 miljarder kronor, enligt statistik från Fondbolagens förening.

Nettoinsättningarna till aktiefonder är ungefär hälften så stora som till långa räntefonder, 24,2 miljarder kronor. Främst är det under hösten som spararna valde att sälja av sina aktiefonder, visar statistik från Morningstar.

fl den

Nettoflöden inom globala breda kategorier för svenska fonder under 2019. (Källa: Morningstar)

Det var under sensommaren som allt fler nyheter om inverterade räntekurvor och en eventuellt snar recession började synas, samtidigt som handelskriget mellan USA och Kina tog fart på nytt med nya tullar. Allt detta följdes sedan av en turbulent period i Storbritannien kring brexit.

Märkbart är att sparare valde att tvärt vända om från stora insättningar i aktiefonder under april, maj och juni, till att bli mer försiktiga och sälja av. Aktiefonder byttes i stället ut mot det säkrare alternativet, räntefonder.

Sämst tilltro har spararna dock haft till hedgefonder under 2019, vilken är den enda fondkategorin utifrån Fondbolagens förenings klassificering som uppvisade nettouttag. Totalt tog spararna ut 22,9 miljarder kronor från hedgefonder under årets första 11 månader, medan insättningarna endast landade på 17,1 miljarder.

Om man ser till specifika fondförvaltare och dess underliggande fonder är bilden lite mer splittrad, då både aktiefonder och räntefonder kan synas bland både fonderna med störst nettoinsättningar samt nettouttag.

1

Topp tre fondbolagen som har haft störst nettoinsättningar i sina fonder under 2019. (Källa: Morningstar)

Bland Swedbank Roburs fonder hade majoriteten av fonderna nettoinflöden, men störst nettoinsättningar gjordes till Swedbank Robur Globalfond, Swedbank Robur Access Global samt Swedbank Robur Access Sverige. Fonderna med störst nettouttag var å andra sidan Swedbank Robur Sverigefond MEGA, Swedbank Robur Räntefond Flexibel och Swedbank Robur Ny Teknik, visar statistik från Morningstar för perioden januari till november 2019.

För SPP Fonders del gjordes störst nettoinsättningar till SPP Global Plus, SPP aktiefond USA och SPP Obligationsfond medan Spiltan noterade störst insättningar i Spiltan Högräntefond, Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

2

Topp tre fondbolagen som har haft störst nettouttag i sina fonder under 2019. (Källa: Morningstar)

Handelsbanken Fonder toppar listan som det fondbolag som har sett störst nettouttag hittills i år. De fonderna som noterar störst nettouttag är Handelsbanken Norden Selektiv, som har nettouttag på cirka 10 miljarder kronor, en bit därefter kommer Handelsbanken Asien Tema samt Handelsbanken Räntestrategi.

För Didner & Gerge noterar samtliga fonder nettouttag, men deras Aktiefond toppar listan. Även Brummer Multi-Strategy, som är en av Brummer & Partners fonder men som listas som ett eget fondbolag på Morningstar, har nettouttag och hamnar på en tredjeplats. Vad gäller Brummer Multi-Strategy gäller även statistiken för januari till oktober, medan övriga har data fram till november, enligt Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR