Norge: Världens mest hållbara land enligt RobecoSam

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norge är världens mest hållbara land, sett till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG), enligt en rapport från RobecoSam.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Sverige har tidigare toppat listan flertalet gånger, men hamnar nu på en andra plats följt av Finland, Danmark och Schweiz.

Att skandinaviska länder återfinns i toppen av listan beror på deras ledarskap inom styrning, innovation, mänskligt kapital och miljöindikatorer, enligt rapporten.

“En ordentlig hållbarhetsbedömning för ett land ger ytterligare information och värdefulla insikter om landets underliggande riskdrivrutiner som vi anser är avgörande för att fatta balanserade investeringsbeslut”, kommenterade Max Schieler, senior analytiker för hållbara investeringar på RobecoSam.

Bland de 150 länder som inkluderades i undersökningen fick 13 länder ett ESG-betyg på åtta eller högre, på en tiogradigskala. Tio av dessa länder var Europeiska samtidigt som ekonomiska jättar såsom USA och Japan inte fanns med i toppen.

“Både USA och Storbritanniens ESG-betyg har successivt försämrats sedan 2016. Detta kopplas starkt till den politiska situationen i båda länderna, som karakteriserar av en ökande polarisering, djupt uppdelad befolkning, växande missnöje med traditionella partier och en stigande populism”, skriver Funds Europe med hänvisning till RobecoSam.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR