Fonder: Handelsbanken utökar exkluderingskriterier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sedan årsskiftet omfattas i princip alla Handelsbankens fonder av utökade exkluderingskriterier.

Det säger Karin Askelöf, chef för ansvarsfulla investeringar på Handelsbanken, i en intervju med EFN.

Enligt Karin Askelöf har Handelsbanken utformat en gemensam bottenplatta för hela kapitalförvaltningen under 2019, där bland annat exkluderingskriterierna utökades.

“Det är nu viktigt att hållbarhetsanalys integreras i all fondförvaltning inom banken”, konstaterar hon.

“Sedan en lång tid tillbaka har vi valt att inte investera i förbjudna vapen, kärnvapen och kol. Det vi gjorde nu var att vi lade till ett antal kontroversiella sektorer, bland annat spelbolag, alkohol, cannabis, tobak och inte minst fossilt. Vi har en bred exkludering av fossilt”, fortsätter Karin Askelöf.

Utöver exkludering arbetar även Handelsbanken fonder med ett aktivt ägande för att få bolagen som de investerar i att arbeta mer hållbart, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR