Fonder: MSCI Sweden på plats 28 av 77 länder 2019 - Morningstar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktieavkastningen i Sverige hamnade efter världsindex för sjunde raka året 2019, då MSCI:s Sverigeindex avancerade 28,0 procent, medan MSCI World steg 34,8 procent i svenska kronor.

Det skriver Jonas Lindmark, Morningstars analyschef och redaktör i Sverige.

I en summering av utvecklingen 2019 för MSCI:s 77 landindex som Morningstar har gjort hamnar Sverige först på plats 28. Bland de 77 länderna som ingår, där det i Sverige finns landspecifika fonder att investera i, kommer Bahrain bäst ut (före Ryssland). Den bahrainska aktiemarknaden hade ett exceptionellt bra år, med en uppgång på 60,8 procent i lokal valuta och 70,0 procent i svenska kronor.

“Svenska kronan har fortsatt att försvagas, medan USA-dollarn stärkts ytterligare lite mot de flesta valutor. Det gör att svenska fondsparare upplever en klart bättre utveckling än i de flesta andra länder. Men även räknat i dollar var 2019 det bästa året för aktiefonder på tio år, inte sedan återhämtningen efter finanskrisen har värdeökningen varit så stark”, konstaterar Jonas Lindmark.

Klicka här för att se Morningstars lista över utvecklingen för MSCI:s olika landindex 2019.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR