Fonder: Swedbank Robur antar ny klimatstrategi

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Swedbank Robur antar en ny klimatstrategi och uppdaterar sin policy för ansvarsfulla investeringar, det framgår av ett pressmeddelande.

“Ambitionen är att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader till år 2025, och vara koldioxidneutralt till år 2040”, framkommer det.

Fondbolaget ser ett ökande intresse hos sina kunder att spara hållbart, parallellt med marknadens växande krav på hållbarhet och i den uppdaterade policyn för ansvarsfulla investeringar har Swedbank Robur bland annat utökat kriterierna för att exkludera kol till max 5 procent av bolagets omsättning från tidigare 30 procent.

“Swedbank Robur vill som finansiell aktör på ett tydligt sätt ta ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder. Därför är det centralt att vi hela tiden aktivt ser över och uppdaterar våra policies och ramverk för att utifrån vår roll som investerare hjälpa till att driva på utvecklingen i en hållbar och positiv riktning”, kommenterar Eva Axelsson, chef hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

För att nå Parisavtalets 1,5 graders mål har världens samlade vetenskapskår (IPCC 2019) rapporterat att världens utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 och nå netto noll till 2050.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR