• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: +3,7% i dec, lyfter franska Robertet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap avslutade årets sista månad med en uppgång om 3,1 procent, vilket var något lägre än dess jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap Hedged Euro NR) som steg 3,7 procent. Sett till året som helhet noteras fonden 37,8 procent högre, nästan 10 procentenheter högre än dess jämförelseindex som avancerade 28,6 procent.

Det framkommer i en månadsrapport för december, signerad förvaltarna Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Antoine Augier De Lajallet. ODDO BHF Active Small Cap är en europeisk småbolagsfond med fokus på små- och medelstora bolag, som helst ska ha undervärderade tillväxtprofiler och erbjuda ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning, enligt rapporten.

active1

Fondens utveckling sedan starten i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Av fondens innehav med en portföljvikt om mer än 1 procent steg italienska Sesa, franska Albioma samt tyska Cewe mer än 5 procent i december. Å andra sidan återfanns franska Robertet och Lisi bland fondens sämsta bidragsgivare för månaden.

Fondförvaltarna lyfter dock fram det familjedrivna bolaget Robertet i rapporten, som de beskriver som världsledande inom naturliga aromatiska råvaror.

“Robertet är väl positionerade för att dra nytta av den strukturella trenden mot användandet av allt mer naturliga ingredienser vid tillverkning av parfymer och kosmetika”, beskriver Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Antoine Augier De Lajallet.

Enligt förvaltarna kommer trendens påverkan på bolagets marginaler även förstärkas av att Robertet under de senaste åren investerat i en modernisering av sina produktionssystem.

“Samtidigt har de stärkt sin position genom extern tillväxt. Exempelvis har de nyligen intagit en majoritet i Sirius, en pionjär inom ekologiska eteriska oljor. Slutligen är det möjligt att förändringar i ledargruppen kan orsaka friktion inom familjen vilket banar väg för en global ledare inom parfym och kosmetika (såsom Firmench) att absorbera en av de sista oberoende aktörerna inom denna sektor”, skriver förvaltarna.

Sett till landnivå fanns den största exponeringen i Frankrike, med 19,8 procent av portföljen. Därpå följde Tyskland med 15,6 procent, Sverige (11,6), Storbritannien (10,0) samt Italien (8,7). Fonden uppges även ha en övervikt mot teknologi samt hälsovård medan industri och finans är underviktade jämfört med dess jämförelseindex.

active2

Portföljens tio största aktieinnehav per den 31 december, bland totalt 62 aktier. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR