• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Avenir Europe: +1,5% i dec, behöll strukturella sektorval

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe steg med 1,5 procent i december, och släpade därmed efter sitt jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) som steg 3,2 procent. För helåret 2019 landade fonden därmed på en avkastning om 30,6 procent, vilket var identiskt med utvecklingen för jämförelseindex. Det framgår av en rapport där 2019 summeras och avkastningen gäller i fondens basvaluta euro.

avenir1

Utveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex de senaste tio åren. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard konstaterar att 2019 var ett bra år för aktiemarknaden, som valde att ignorera den osäkerhet som karaktäriserade året i form av bland annat brexit och amerikansk handelspolitik, samtidigt som centralbanker fortsatte att bedriva duvaktig räntepolitik.

ODDO BHF Avenir Europes strukturella sektorval var de samma som under föregående år, med fokus på hälsovård, verkstad, teknologi samt tjänster, och avsaknad av fastigheter, finans, telekom, samhällsnyttig verksamhet samt råvaror, enligt rapporten.

Nära dubblerade kurser för ST Microelectronics och Ingenico, sämre för Ibsen

Bland innehav som hade en särskilt stark utveckling under året nämns det nederländska halvledarbolaget ST Microelectronics och det franska betallösningsbolaget Ingenico. ST Microelectronics steg med 92 procent, och hämtade enligt förvaltarna återigen styrka från sitt teknologiska ledarskap, som reflekterades i bolagets kommersiella tillväxt.

Ingenico steg å sin sida 97 procent. Aktien uppges ha fått bränsle från en fortsatt tvåsiffrig tillväxt i bolagets tjänsteaktiviteter, som nu svarar för hälften Ingenicos ebitda-resultat, samt från en marknadsnormalisering för terminaler. Förvaltarna bedömer att Ingenico är en potentiell uppköpskandidat, på en snabbt konsoliderande marknad för betalningstjänster.

Det franska hälsovårdsbolaget Ipsen blev däremot ett sänke för portföljen, då aktien föll 28 procent under året. Som förklaringar anger förvaltarna en konkurrerande generikalansering av bolagets största läkemedel Somatuline, samt att en säkerhetsrisk har identifierats i en pediatrisk studie för Pavolarotene, som är bolagets främsta läkemedel under utveckling.

Vilka händelser kommer att dominera debatten i år?

Gällande det år som nyligen inletts kommenterar förvaltarna:

“2020 ser ut att få en lugn start. Osäkerheten kring brexit avtar, och konflikten mellan USA och Kina håller på att kylas av. På samma gång kan vi räkna med att marknaden, utöver nuvarande händelser, kommer att hitta nya ämnen att debattera, såsom det amerikanska valet eller svar på klimatkrisen som kan komma att skada ekonomin.”

Mot bakgrund av detta uppger förvaltningsteamet att de kommer fortsätta med sin policy att investera i välskötta internationella bolag som skapar värde och genererar fritt kassaflöde. Denna typ av bolag innehar bäst position när det kommer till att överprestera marknaden på lång sikt, lägger de till.

Vid årsskiftet hade ODDO BHF Avenir Europe 40 aktier i portföljen, och på landnivå fanns den största exponeringen i Frankrike, med 31,4 procent av portföljen. Därpå följde Storbritannien med 9,8 procent, Tyskland (9,6), Schweiz (7,3) samt Irland (6,9). Medianbörsvärdet för aktierna i portföljen låg samtidigt på 8,1 miljarder euro, motsvarande cirka 85,4 miljarder svenska kronor med dagens växelkurs.

avenir2

Fondens tio största innehav per den 31 december 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR