• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +0,76 i dec, high yield & durationshantering bakom uppgång

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden ODDO BHF Credit Opportunities, som investerar i olika typer av krediter, levererade en positiv avkastning om 0,76 procent i december sett till basvalutan euro. Det innebär att fonden steg med 7,42 procent under 2019, enligt en decemberrapport.

”Kreditmarknader presterade starkt i december. Ett fas ett-avtal mellan USA och Kina har blivit överenskommet och risken för en brexit utan avtal har minskat efter det brittiska valet i december”, skriver fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackman och Haiyan Ding.

ODDO BHF Credit Opportunities genererade en stark totalavkastning i december, i ljuset av sjunkande kreditspreadar, skriver förvaltarna. De största bidragsgivarna till avkastningen uppges ha kommit från fondens exponering mot high yield samt från en aktiv hantering vad gäller fondens duration.

credit opp1

Fondportföljens ratingfördelning per den 31 december 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna förklarar att lägre aktivitet på primärmarknaden (nyemissioner) för företagsobligationer, i kombination med fortsatta inflöden inom tillgångsklassen, resulterade i minskade kreditspreadar under månaden. Mer riskfyllda marknadssegment utvecklades väl, med en klar överprestation inom high yield och efterställda (subordinated) obligationer, enligt rapporten. Inom den relativt sett mindre riskfyllda kategorin investment grade noterades emellertid stiltje sett till kursnivåer. Detta då en stegring för den tyska tioårsräntan överskuggade det faktum att kreditspreadarna inom segmentet minskade, meddelar Bastian Gries, Matthias Lackman och Haiyan Ding

Fonden uppges ha ökat sin high yield-exponering under månadens gång, mot bakgrund av en stabilisering av makroekonomiska indikatorer, samtidigt som vissa innehav i investment grade-obligationer med lång duration reducerades. Vidare hölls durationen överlag på en låg nivå för att skydda utvecklingen avseende totalavkastning, enligt rapporten.

credit opp2

Bank var fondens största sektorexponeringen vid utgången av december, följt av telekom.(Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR