• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: -0,1% i december, Teslakortning tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den positiva börsutvecklingen fortsatte under årets sista månad och 2019 blev det bästa börsåret sedan 2013.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i december anges till -0,1 procent vilket innebär en uppgång med 25,2 procent för 2019 (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

rhen glo

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Halliburton och Nordea månadens stjärninnehav

Sett till enskilda innehav stod amerikanska oljeservicebolaget Halliburton för det bästa bidraget under månaden. Inom energisektorn hade aktien uppvisat den starkaste utvecklingen bland de större bolagen de tre senaste månaderna, en utveckling som även fortsatte in i december, förklarar förvaltaren.

“Investerarna hoppas nu på förbättrade resultat under 2020. Trots minskad aktivitet i Nordamerika förväntas Halliburton kunna behålla sina kassaflöden och resultatförbättring tack vare kostnadsbesparingar och internationell återhämtning”, skriver Staffan Knafve.

Även nordiska storbanken Nordea bidrog positivt till utvecklingen under december, då prognoserna för bankens rörelseresultat höjdes under perioden och flera analytiker höjde sina riktkurser.

“Nordea gjorde dessutom ett förvärv under perioden vilket mottogs väl av marknaden”, förklarar förvaltaren.

Kortposition i Tesla sänke

Fondens korta position i amerikanska elbilstillverkaren Tesla gick å andra sidan tungt och var den aktie som belastade fondens utveckling mest under perioden.

“Aktien steg kraftigt i samband med nyheten att bolaget kommer att leverera det utlovade antalet fordon under 2019. Investerarnas förväntan på framtida marknadspenetrering och efterföljande lönsamhet fick med detta en ny skjuts. Värt att notera är dock att Teslas försäljning i hög grad är subventionsdriven”, skriver Staffan Knafve.

Förvaltaren nämner även att med risken för lägre försäljning för Teslas del på många marknader kommer intresset kring bolaget 2020 framförallt att kretsa kring dess potentiella framgång för Model 3 i Kina samt lanseringen av Model Y, men även den allt hårdare konkurrensen i elbilsmarknaden.

Även Walt Disney bidrog negativt till portföljutvecklingen, då underhållningsjätten retirerade på börsen efter en extremt stark utveckling under november. Aktien backade trots mestadels positiva nyheter kring bolaget.

Förväntningarna på ekonomisk tillväxt 2020 stora

Enligt Staffan Knafve är förväntningarna på ekonomisk tillväxt stora när vi nu går in i 2020.

“USA förväntas fortsätta växa, Europa (och inte minst Tyskland) förväntas återvända till en positiv utveckling och Kina förväntas gynnas av minskade handelskonflikter. Företagsresultaten för det fjärde kvartalet som snart kommer att presenteras, och inte minst vad som då sägs om utsikterna för 2020, kommer att ha stor påverkan på aktiekurserna de närmaste månaderna”, beskriver han.

Staffan Knafve påpekar dock att trots att politiskt betingade orosmoln såsom brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina troligtvis inte kommer att störa börsutvecklingen 2020 så kan nya orosmoln dyka upp.

Ett par orosmoln som förvaltaren nämner är hur den algoritmbaserade handeln kommit att dominera utvecklingen på världens börser, genom den kraftiga tillväxten av indexorienterad förvaltning, samt den alltmer utbredda användningen av ETF:er.

Fonden har under december i begränsad omfattning minskat sin exponering, men bibehållit en innehavsstruktur med tonvikt på värdebolag, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR