Fonder: Fyra orosmoln inför 2020 - Jonas Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonder har fortsatt ge en hög avkastning det senaste decenniet, särskilt de som främst investerar i USA. Men fyra orosmoln syns nu tydligt, med hot om lägre avkastning i framtiden.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en krönika.

De aktiefonder som säljs i Sverige har stigit med i snitt 9 procent per år sedan 2010, enligt Morningstars fondindex.

“Visst har värdeökningen varit klart mindre än den extrema börsuppgången i Stockholm på 1980- och 90-talet. Men samtidigt har räntorna varit mycket lägre, så de flesta alternativ har fortsatt att vara sämre”, skriver Jonas Lindmark.

Inför det nya decenniet påpekar han dock att han kan se fyra orosmoln som gör att han är skeptisk till aktiefonder. Det mest grundläggande orosmolnet menar han är att låga marknadsräntor runt om i världen har tvingat ned avkastningskraven även på riskfyllda tillgångar, precis som centralbankerna har velat.

“Det har lyft aktiekurserna, men baksidan är att den förväntade avkastningen framöver blir lägre, även om de goda tiderna fortsätter. Skulle någon oväntat ekonomisk chock plötsligt höja inflationen och orsaka räntehöjningar, så slår det dessutom mot aktiemarknaden via högre avkastningskrav”, resonerar han.

Även konflikterna i Mellanöstern ser han som problematiskt då de fortsatt öka i komplexitet och ser allt mer svårlösta ut. Utöver detta är världshandeln hotad, något som är särskilt riskabelt för ett litet land med stor export såsom Sverige:

“Handelskriget mellan USA och Kina har blivit en långdragen politisk förhandling, Brexit ser ut att nå nästa kris om nio månader när handelsavtalet med EU ska vara klart. Internationella överenskommelser skulle behövas, men istället har USA tvingat rättsskipningen via WTO att upphöra genom att vägra tillsätta nya domare”, skriver analyschefen.

Det sista orosmolnet för svenska fondsparare ser han som den framtida utveckling för den svenska kronan. De senaste sex åren förklarar han att den svenska kronan har försvagats kraftigt, vilket höjt värdet på aktier och andra utländska tillgångar. Men i och med att svenska Riksbanken höjde reporäntan till noll i december, efter nästan 5 år med minusränta, har kronan stärkts.

“Om återhämtningen fortsätter långsiktigt så blir det en tydlig nackdel för aktiefondernas värdeutveckling”, konstaterar han.

Samtidigt menar han att många trender fortfarande ser positiva ut, vilket ofta beror på den längsta högkonjunkturen i USA någonsin.

När de sämre tiderna börjar vet Jonas Lindmark inte, men han anser att det är hög tid som pensionssparare att förbereda sig.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR