PPM-reformen: "Ingen anledning att lyfta fram indexfonder" - Fondbolagens förening

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Avkastningen är inte högre för indexfonder än för aktivt förvaltade fonder inom samma kategorier, det skriver branschorganisationen Fondbolagens förening i ett pressmeddelande efter att analyserat avkastningen för premiepensionens fonder i olika kategorier under olika perioder.

“Samtidigt föreslås nya regler som gynnar indexfonder, utan att det finns några tydliga fördelar för pensionsspararna”, påpekar de.

Det var i november som förslaget i utredningen “Ett bättre premiepensionssystem” presenterades och där föreslogs nya regler för ett upphandlat fondtorg.

“Förslaget innebär att det blir mer komplicerat för spararna att göra egna fondval, och att de sparare som ändå vill göra egna val i första hand kommer att styras mot indexfonder i ett nytt steg som införs genom ett så kallat kategorival. I sista hand får spararna möjlighet att välja bland ett antal upphandlade fonder, dvs. även aktivt förvaltade fonder”, skriver Fondbolagens förening.

Branschorganisationen menar att upphandlingsformatet, trots att fondtorget kommer vara ganska brett, ändå kommer att styra mot framförallt indexfonder som klarar av att hantera stora och plötsliga kapitalflöden i samband med upphandlingarna.

Sparare som gjort aktiva val har enligt undersökningen ofta valt fonder i kategorier där det finns få eller inga indexfonder. En jämförelse av avkastningen inom de kategorier där det finns indexfonder visar även att det inte finns anledning att premiera indexfonderna framför andra fonder, skriver branschorganisationen.

“I premiepensionssystemet kan spararna välja aktivt förvaltade fonder till ett mycket förmånligt pris. Vår genomgång av avkastningen inom olika fondkategorier visar att indexfonder inte har gett spararna en högre avkastning inom premiepensionen”, kommenterar Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

“Det finns alltså ingen anledning att, som utredningen föreslår, speciellt konstruera om systemet för att lyfta fram indexfonder. Spararna får inte bättre avkastning, systemet kompliceras i onödan med ett nytt steg, och pensionspengarna koncentreras till ett fåtal aktörer”, tillägger han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR