• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: +1,7% i dec, Latinamerika gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets steg 1,7 procent i december i basvalutan euro, vilket var lägre än MSCI:s tillväxtmarknadsindex som klättrade 5,6 procent enligt en månadsrapport. Avkastningen för 2019 blev därmed +13,8 procent.

I svenska kronor steg fonden med 1,2 procent i december och för årets som helhet var fonden upp 16,3 procent.

ub frontier1

UB EM Frontier Real Assets utveckling sedan lansering i slutet av maj 2018. (Källa: United Bankers AM)

Det var främst latinamerikanska bolag som bidrog till månadens uppgång då flera noterade dubbelsiffrig avkastning, medan Filippinerna återfanns på botten av listan, konstaterar Förvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä i rapporten.

För MSCI:s tillväxtmarknadsindex del var december den näst bästa månaden under året, tack vare en övervikt mot Kina, Sydkorea och Taiwan som noterade uppgångar mellan 5,5 och 7 procent, framkommer det.

“December var ekonomiskt och politiskt sätt en väldigt fördelaktig månad. Brexit tog ett signifikant steg mot ett mjukare utfall och det första delavtalet inom handelskonflikten mellan USA och Kina bör kunna signeras i januari”, skriver förvaltarduon.

Aki Kostiander och Pekka Niemelä nämner även i rapporten att fonden har viktat ned ett par mexikanska REIT och infrastrukturbolag i spåren av en stark utveckling som lett till en förhöjd viktning inom portföljen.

UB Em Frontier Real Assets har en aggregerad framåtblickande direktavkastning på 4,2 procent, medan motsvarande för indexet MSCI EM är 3,0 procent, skriver Aki Kostiander och Pekka Niemelä. Vid årets början lågportföljens direktavkastning på 4,2 procent, enligt rapporten.

ub frontier2

Portföljens fördelning sett till länder. Mexiko toppar före Filippinerna och Thailand. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR