• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +2,3% i dec, spår blygsamt starkare konjunktur 2020

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturaktiefonden UB Infra hade ett utmärkt år och steg 22,8 procent under 2019 och 2,3 procent i december till en lägre risk än marknaden, sett till basvalutan euro.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. I svenska kronor ökade fonden med 1,8 procent i december, vilket innebär en uppgång om 25,5 procent för året som helhet.

infra1

Utveckling för fonden och jämförelseindex i euro sedan lansering i januari 2006. (Källa: United Bankers AM)

Sett till portföljförändringar uppger Pekka Niemelä att UB Infra köpte bolag inom eldistribution i Europa och USA under december månad.

“Våra förväntningar är att räntemarknaden för långa räntor rör sig i sidled under 2020. Vi förväntar oss en något starkare konjunktur senare under 2020 men tror att uppgången blir relativt anspråkslös”, kommenterar förvaltaren det nya året.

De tre portföljaktierna som placerade sig högst i listan avseende bäst avkastning under månaden var Grupo Aeroportuario (+13,3 procent), Pennon Group (+11,9 procent) och United Utilities (+11,8 procent). Totalt var 53 av 74 aktier på plus.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 18, P/B-talet ligger på 2,3, samtidigt som direktavkastningen noterar 3,8 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,2, 2,2, respektive 3,8.

infra2

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR