• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -1,5% i december, ökat inom logistik & datacenter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT föll med 1,5 procent i december sett till basvalutan euro, vilket var bättre än dess jämförelseindex med EPRA/NAREIT North America Index som tappade 2,8 procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Aki Kostiander, vars fond investerar i listade fastighetsaktier i USA, Kanada och Mexiko med betoning på REIT:s.

I svenska kronor noterades en nedgång om 2,0 procent under månaden. Årsavkastningen för 2019 slutade därmed på 27,6 procent i euro och +30,0 procent i svenska kronor.

ub na 1

Fondutveckling i euro sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

Värderingen för REITs är enligt förvaltaren på en rimlig nivå givet dagens ränteklimat:

“10-årsräntan är inte långt ifrån den lägsta nivån på ett decennium, och Federal Reserve kommer troligtvis inte att införa några höjningar under 2020. Mer troligt är det att de kommer att ha en mer avslappnad syn på deras inflationsmål, för att kunna komma ifatt med den långvariga perioden av låg inflation”, resonerar han.

Förvaltaren meddelar även att fonden under månaden ökat exponeringen mot logistik och datacenter.

“Industri- och logistiktillgångar är fortsatt de mest eftertraktade bland de olika undersektorerna. Hyresnivåerna stiger och tillgången på högklassiga tillgångar och sista milen-logistik är begränsad”, skriver förvaltaren.

Investerare är fortsatt försiktiga till hotellsektorn, då dagliga intäktsnivån per uthyrt rum har noterats i en nedåtgående trend de senaste åren efter en lång positiv trend, beskriver Aki Kostiander, som menar att uthyrningsnivån dock har varit stabil, men att utbudet fortfarande är något större än efterfrågan på nationell nivå.

Förvaltaren meddelar dock att hotellsektorn noterade en stark utveckling för tredje månaden i rad, med uppgångar runt 4 procent. Sämre gick det för bostads-REIT:s som var ned ungefär 5 procent samt detaljhandeln som backade 4 procent.

Fondens portfölj uppges handlas till en NAV-rabatt om 1 procent, medan den bredare marknaden handlas till en premie om 6 procent. Den aggregerade direktavkastningen uppgår till 5,0 procent och portföljens EBITDA-yield ligger på 5,9, enligt rapporten.

Fonden hade vid månadsskiftet december/januari 81 innehav i portföljen, varav 92 procent bestod av REIT:s. Nedan de tio största innehaven:

ub na 2

(Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR